การอ่านไพ่ Oracle เพื่อแนะแนวชีวิต

ครูซาบีน่าชื่นชอบการอ่านไพ่ Oracle และเป็นเหมือนที่ปรึกษาให้กับหมู่เพื่อนตั้งแต่วัยเด็ก เธอศึกษาศาสตร์การรักษา พลังงานในรูปแบบต่างๆและนำความรู้ทุกอย่างมาผสานกันเพื่อให้การอ่านไพ่เป็นการเยียวยาและแนะแนวทางที่บวกที่สุด เรียกได้ว่าการอ่านไพ่เป็น Solution Based สร้างความกระจ่างใส เปิดโลกกว้างให้กับผู้รับอ่านไพ่อย่างแน่นอน ในปี 2017 ซาบีน่าได้เปิดคอร์สสอนอ่านไพ่โดยใช้ชื่อว่า Divine Voice – Connect & Communicate with Your Oracle Cards ซึ่งเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบไพ่ อยากนำมาอ่านเป็นธุรกิจเสริม

การอ่านไพ่ของซาบีน่าไม่งมงาย ไม่ใช่เป็นการบอกอนาคต แต่เป็นการไกด์ให้คุณได้เห็นคำตอบและนำมาพัฒนาชีวิตประจำวันเพื่อความสุของค์รวม